torsdag 14 januari 2010

Google visar att kaptialismen inte är värderingsfri


Google hotar att lämna Kina efter att man har gjort klart att man inte längre kan acceptera censur och övervakning på nätet.
Google avslöjade att företag i Kina utsatts för mycket avancerade och målinriktade nätattacker med syfte att stjäla skyddad information.

Kapitalismen är inte en värderingsfri. Den blir vad vi som konsumenter och producenter gör den till. Tyvärr är Google alltför ensam om att säga Nej när "tåget Kina" rullar. Tillgången till en gigantisk marknad väger för de flesta högre än beaktande av landets ruttna politiska system. Exemplet Kina tycks inte överensstämma med hypotesen att öppenhet till handel och marknadsekonomi leder till demokrati.

Som Ola Wong skriver i SvD

"Kommunistpartiet har ett sådant grepp kring informationsmonopolet att de kan vara säkra på att majoriteten av kineserna kommer att köpa deras version av exit Google. Den nationalistiska tidningen Global Times skrev igår att: “Google överväger att censurera sin sökmotor i Kina”. Detta som en kommentar på att kinesiska Google för första gången inte censurerar."

Gissningsvis är det stora ekonomiska värden som Google nu lägger i potten för att påverka och visa att företaget står upp för vissa värderingar. Jag är övertygad att det kommer att betala sig på sikt. Men det bygger på att vi som konsumenter agerar och visar att vi gillar Googles agerande.


Media och Bloggar