tisdag 12 januari 2010

Nu blir det mer rättvisa i antagningen


Idag meddelar forskningsminister Tobias Krantz att positiv särbehandling på högskolan avskaffas, se här Det är ett välkommet besked.

Bakgrunden är att det i dag finns bestämmelser som pekar ut för universitet och högskolor att tillämpa ett skiljekriterium om underrepresenterat kön vid antagningen om flera sökande har lika meriter. Flera uppmärksammande rättsfall har uppmärksammat hur kvinnor, trots likvärdiga meriter, inte kommer in på högskolan på grund av deras kön. Juridikens dom har varit hård över systemet med positiv särbehandling och beslutat om skadestånd. Se Centrum för rättvisa och artikel i GP här

Från artikeln: "Den högre utbildningen ska vara stark, oberoende och i allt väsentligt styras av ett renodlat kunskaps­ideal."

Det rimliga vore givetvis att lärosätena, då det finns sökande med lika meritvärde, tittade på andra kriterier (högskoleprov eller betyg) och införde intagningsprov om behov föreligger. Det kan teoretiskt vara tilltalande att ge företrädare för den med underrepresenterade kön, etnicitet, om individerna i övrigt är "lika". Men i verkligheten är två individer aldrig "lika". Vill vi komma åt att t.ex. ett visst kön är underrepresenterat måste vi komma åt de underliggande mekanismerna.

Bloggar
Per Altenberg
Mattias Lundbäck
Svd