onsdag 20 januari 2010

Ny studie visar att rehab-kedjan fungerar


Debatten om hur sjukförsäkringen ska utformas fortsätter. Det är naturligtvis viktigt att vi använder oss av den kunskap vi har ( forskningen om sjukskrivningar)

- Sjukskrivning är i sig själv inte en särskilt bra medicin. Man kan bli sjuk av att vara sjukskrivning.
- Den lokala arbetsmarknaden är viktig. I regioner med ont om jobb finns det tecken på att individen sjukskrivs av arbetsmarknadsskäl.

En ny studie från IFAU har utvärderat regeringens rehabiliteringskedja, d.v.s. att individens arbetsförmåga prövas vid olika tillfällen. Effekten av reformen är att sjukskrivningarna förkortades.

Författaren, Pathric Hägglund, skriver:

"Det är själva tidsgränserna som lett till att fler börjar arbeta, och inte i första hand Försäkringskassans nya arbetsrutiner."
"Prövningen har framförallt betydelse i större städer. I mindre kommuner finner rapportförfattaren inte några effekter på återgången till arbete. En förklaring kan vara att de mindre städerna har en sämre arbetsmarknad. Den sjukskrivne har färre alternativ och därför svagare drivkrafter att börja arbeta igen."

Det är därför förvånande att de rödgröna nu vill ta bort den tidsbestämning som uppenbarligen varit lyckosam.

Birgitta Rydberg (FP) lyfter följande intressanta tanke:

"De nya regionerna som förhoppningsvis kan bildas från 2014 blir en naturlig hemvist även för sjukförsäkringen. Där samlas då ansvaret för vården och den regionala utvecklingen och näringslivet – en helhetssyn på sjukdom, rehabilitering och arbetsmarknad med verktyg mot utanförskapet."

Vi behöver bli mycket bättre på att se till samhällets insatser kring den enskilde är samordnade, se tidigare inlägg här


Media och bloggar