måndag 25 januari 2010

Skåningen inte lika nöjd med kollektivtrafiken


Idag presenteras resultatet av den årliga återkommande kvalitets- och attitydundersökningen Kollektivtrafikbarometern som görs på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik. Totalt har 7 500 skåningar intervjuats, både resenärer* och allmänhet, och resultatet pekar på att 69 % av skåningarna är nöjda eller mycket nöjda med sin kollektivtrafik. Ett resultat i paritet med förra året då siffran var 71 %.

Trenden är tyvärr inte åt rätt håll. Skåne ligger fortfarande bra till jämfört med andra delar av Sverige, men det är ändå inte tillräckligt bra.

Byggandet av Citytunneln ställer till det fram till tunnelns öppnande (alla som har varit på Malmö C förstår den ansträngda situationen). Det som oroar mig är att de insatser som vi gjort tillsammans med Banverket i projektet Kraftsamling Öresund inte har givit någon märkbar effekt.

Utvecklingen kräver åtgärder. Jag hyser stor tro till Skånetrafikens ledning att lösa detta. En handlingsplan måste fram.

Media

SR

TT