onsdag 10 mars 2010

Busstrafiken i Malmö behöver bättre service, inte ny driftsform


Arriva kommer att sluta köra buss i Malmö. De säger upp avtalet med Skånetrafiken. Idag ansvarar skånetrafiken för all trafik, men låter privata aktörer köra bussar och tåg. Socialdemokraterna föreslår nu att Skånetrafiken ska ta över driften av busstrafiken i Malmö. Fantasilöst! Som om det hjälper att det offentliga driver verksamheten själva.

Det viktigaste är att bussarna går och kommer fram i tid. Och att chaufförerna är trevliga och är "service-minded". Det är också vad läsarna på Sydsvenskan.se framhåller, se här

En annan aspekt är att hålla priserna på en nivå så att kollektivtrafiken är konkurrenskraftig med bilen. Och eftersom offentlig utförare ofta är dyrare än privata utförare betyder Socialdemokraternas förslag att kostnaderna kommer att öka. Antingen genom högre skatt eller högre biljettpriser.

Sydsvenskan