tisdag 2 mars 2010

Weyler vs Reepalu; Debatt är en hörnsten i demokratin


Följetongen om Ilmar Reepalus uttalande om judars situation i Malmö fortsätter, se tidigare inlägg här och här. Nu uppger Reepalu att han överväger att polisanmäla SR Radio efter ett kåseri av förläggaren Svante Weyler. Lyssna på inslaget här, det är både eftertänksamt och snärtigt.

"Hotbilden är allvarligare än någonsin efter Weylers utspel mot mig och påminner nu mycket om månaden innan Olof Palme mördades," säger Reepalu till Resumé.

Det är helt oacceptabelt att Reepalu utsätts för hot. Våld och hot mot förtroendevalda politiker är ett stort samhällsproblem. Men jag ställer mig tveksam till att, som Reepalu, dra en rak linje mellan Svante Weylers kåseri och fler hot. På samma sätt som Ilmar Reepalu använder sin yttrandefrihet till att kommentera den växande antisemitismen i Malmö har Weyler rätt att kritisera Reepalus uttalande. Det är på något sätt en hörnsten i en demokrati. Svante Weylers bärande tes är att vi som medborgare förtjänar ett bättre kommunalråd i Malmö och att vi borde rösta bort Ilmar Reepalu. Jag är den första att instämma.
Media och bloggar