måndag 29 mars 2010

Medverkar i TV4 om Skåne och biogas

Jag har skrivit mycket om ökat användande av biogas som ett sätt att ställa om vårt samhälle till mer klimatvänliga alternativ och som en möjlighet för företagande.
Jag medverkade idag i TV4 om skånes satsning på biogas, se inslaget här