onsdag 17 mars 2010

Rätten att föra fram åsikter är fundamental i demokratin


Jag avskyr Sverigedemokraternas åsikter. Jag tror på ett Sverige som är öppet och välkomnande till människor som kommer hit. Jag tror att vi kan skapa en gemenskap och en känsla av samhörighet som berikar vårt samhälle.

Att jag avskyr Sverigedemokraternas åsikter ger mig inte rätt att bruka våld eller stänga ute partiet från debatt.
Just nu pågår en intensiv debatt om det sistnämnda, se SvD. Låt mig vara tydlig på en punkt. Yttrandefrihet ger mig rätt att uttrycka min åsikt, men inte var som helst. En restaurangägare har givetvis rätt att enbart ge tillträde till Folkpartister om han eller hon känner för det. Men i den offentliga sfären, såsom våra skolor, gäller inte den rätten. Av förklarliga skäl. Inskränkningar av yttrandefriheten i offentliga miljöer ska inte bestämmas av en rektor/ämbetsman, utan det ska finnas tydliga regler.

Från SvD:
"Justitiekanslern har tidigare slagit fast att inget parti får särbehandlas. De skolor som säger nej till SD måste alltså säga nej till alla politiska partier."

Det är ett rimligt agerande av JK. Jag har full förståelse för att en skola vill informera om politik utan att bjuda in partierna. Men jag hoppas att skolor utöver det ger partierna tillträde. Min förhoppning är att skolorna ger alla utrymme till debatt, inklusive Sverigedemokraterna. Det är ju inte så att vi är rädda för att debattera med SD, som SD själva gärna vill ge intrycket av.


Media och Bloggar
Sydsvenskan
DN
SvD
Krohniskt