onsdag 3 mars 2010

Utveckla Medicon Valley 2.0


Beskedet att Astra Zeneca lämnar Lund känns som ett dråpslag. 900 anställda lämnar verksamheten i Lund. En del kommer att arbeta vidare på Astra i Mölndal, men långt ifrån alla, se Sydsvenskan. Verksamheten i Lund har i stor utsträckning levt i symbios med den kliniska forskningen på Skånes universitetssjukhus i Lund. Det är svårt att ha synpunkter på ett företags-strategiskt beslut från Astras sida. Det är inte särskilt fruktbart att leta syndabockar i form av regering, skatteregler eller annat. Däremot betyder beslutet en försvagning av klustret kring bioteknologi i Öresund. Och frågan vi som förtroendevalde bör ställa är hur vi skapar en starkare läkemedelsindustri i Sverige och i Öresundsregionen. Det finns möjligheter. Erfarenheten från när Pharmacia la ned i Uppsala vara att många mindre läkemedelsföretag ersatte den stora aktören. De anställda på Astra Zeneca i Lund har en unik kompetens och det är viktigt att vi hittar sätt att ta tillvara denna kompetens.

Från Region Skånes sida har vi, tillsammans med andra, erfarenhet av att arbeta med omställning och utveckling av nya och befintliga kluster. På telekom-området finns arbetet inom ramen för Mobile Heights, där universitet, näringsliv och offentliga aktörer (Region Skåne) samarbetar, som kan fungera som en modell för hur vi arbetar med dessa frågor. Det är också viktigt att regeringen agerar. Sedan tidigare har regeringen lyft fram den medicinska forskningen som prioriterad, något om inte minst Lunds Universitet dragit nytta av, se här. Nästa steg vore att regeringen, precis som man gjorde med fordonsindustrin, ger medel för forskning och utveckling, men den här gången inom bioteknologiområdet. Det skulle ge nya möjligheter för företag i branschen, inte minst de mindre bolagen som befinner sig i en utvecklingsfas.

Media