måndag 29 mars 2010

Förbifart Stockholm är bra för Skåne

Idag skriver alliansens partiledare om Förbifart Stockholm, se DN Stockholm är nog den enda huvudstad i världen där lastbilar som ska vidare till kontinenten eller till Norrland måste in i centrum och vända.

"En välfungerande infrastruktur i Stockholmsregionen är med detta inte bara en förutsättning för att vardagen ska kunna fungera för alla som bor eller arbetar i och kring Stockholm."

Även vi i Skåne påverkas av hur väl utbyggt trafiksystemet är i huvudstaden. Det är därför en välkommen satsning. Men betyder det här inte att vi bygger in oss i ett bilsamhälle frågar någon? Ja och Nej. På kort sikt är det säkert möjligt att klara sig utan att göra någonting åt vägsystemet. Men som en rapport från IBU-Öresund visar, se Sydsvenskan ökar mängden gods och trafik i en rask takt. Trafiken i Öresundsregionen förväntas öka med 50 procent de närmaste tio åren och godstrafiken dubbleras.

Det har att göra med att vårt ekonomiska utbyte med omvärlden ökar, en utveckling som givetvis ska bejakas. Problem med trängsel och större klimatpåverkan kräver insatser där tåg prioriteras framför lastbil i godstrafiken. Men det är inte detsamma som att vi inte ska bygga ut vägsystemet. Vi måste göra både och. I framtiden har vi förhoppningsvis lastbilar som går på biogas, biodiesel och andra förnyelsebara energislag.

Vi kan och bör inte stoppa utvecklingen med ökad handel. Fler transporter kräver smarta lösningar och satsning på både väg och järnväg. Men att sitta med armarna i kors är inte ett alternativ.

Media