torsdag 4 mars 2010

Reepalu tar ett steg framåt och två tillbaka

Befinner mig på en konferens om Öresund som cykelregion där jag höll ett inledningsanförande. Läser i mobilen om att judiska församlingen i Malmö kritiserar Ilmar Reepalu för uttalandet i TV om en "israelisk lobby". Läs mer om uttalandet i SvD och Sydsvenskan Se tidigare inlägg här och här.

Henrik Bachner reder, i sedvanlig ordning, på ett förtjänstfullt sätt ut begreppen och ger en bra bakgrund.

"Ett viktigt inslag i dagens antisemitism, understryker Henrik Bachner, är att hålla judar som kollektiv ansvariga för Israels politik.Man kan se samma mönster när det gäller antimuslimsk argumentation, där alla muslimer får bära ansvar för politisk extremism och terrorism."

Det känns onekligen som att Reepalu tar ett steg framåt och två tillbaka i debatten. Däremellan anser sig Reepalu vara missförstådd. När tillfälle ges att ta tillbaka eller förtydliga uttalanden sker detta genom tv-medverkan där uttalande om "den israeliska lobbyn" knappast stärker känslan av att Reepalu visar förståelse för att antisemitismen växer sig starkare.

Jag rekommenderar läsning av boken Återkomsten av Henrik Bachner.
Om boken från Adlibris:

" Det svenska antisemitiska idéarvet bröts inte av 1945. Inte heller har den varit isolerad till den nazistiska scenen. Henrik Bachners genomgång av efterkrigstidens pressdebatt demonstrerar hur traditionella föreställningar om judisk ondska, makt och sammansvärjningar kontinuerligt vävs in i debatten om staten Israel och Mellanösternkonflikten. Han visar hur antisemitismen är intimt förbunden med vår gemensamma kultur och tankevärld."

Media