tisdag 2 mars 2010

Ställ upp för mer regionalisering


Idag sammanträder Regionfullmäktige i Kristianstad. Redan dagordningens första punkter visar på hur en region gör skillnad. Det ena förslaget handlar om pågåtågstrafik i Nordöstra Skåne där vi som direktvalda politiker har prioriterat denna infrastruktursatsning. Det hade aldrig ett "vanligt" landsting kunnat göra. Det andra förslaget är att Region Skåne säkerställer marken till den stora forskningsanläggningen ESS. Det hade aldrig ett "vanligt" landsting kunnat göra.

SvD skriver om arbetet med att skapa storregioner. "En OECD-rapport har nyligen visat att Sverige har den näst högsta demografiska och ekonomiska koncentrationen till storstadsområdena Stockholm, Västra Götaland och Region Skåne. 70 procent av landets tillväxt är koncentrerad till dessa områden. OECD rekommenderar Sverige att gå vidare med regioner av samma modell som i Västra Götaland och Skåne. Utmaningarna handlar om att förbättra kopplingen mellan landsbygd, landsbygdsnära och urbana områden och att mobilisera underutnyttjad arbetskraft som exempelvis arbetslösa ungdomar i glesbygd och utrikesfödda i storstadsområdena."

För Skånes del tycker jag att den naturliga utvecklingen vore att koppla oss närmare Blekinge och Kronoberg. Vi har redan samarbete i sjukvårdsfrågor och nästa steg gäller frågor om infrastruktur och näringslivspolitik.