söndag 21 februari 2010

Alla ropar på att tågen ska gå i tid


Mera trafikkaos. SvD beskriver flera alarmerande situationer.
Nu talar även infrastrukturminister Åsa Torstensson med tydlig röst:

"Banverket har fått 33 procent högre budget på tre år. Banverket efterlyser en långsiktighet i planen så att man kan ha en strategi och det är det vi tänker ge dem".

Äntligen! Nästa steg är förhoppningsvis att ändra regelverket så att a) banavgifterna kan höjas, under förutsättning b) att de enbart betalas när spåren går att använda, se tidigare inlägg här och här

Och det är svårt att inte hålla med ministern om att "människor som står på stationer och väntar ska få relevant information."

Informationen gäller även hemsidor, som vi som konsumenter når via mobilen eller anhöriga. Den bristande kapaciteten har beröringspunkter med stormen Gudrun och hur den tog eloperatörerna på sängen.

Media