tisdag 16 februari 2010

Illavarslande att unga lämnar politiken!


Svenska Dagbladet rapporterar om stora avhopp bland unga som är förtroendevalda. Av alla unga kommunfullmäktigeledamöter, 18-25 år, har 37,8 procent avgått från valet 2006 till och med 26 januari i år. I faktiska tal rör det sig om 192 ledamöter, se här och här

Den höga andelen avhoppare bland unga ska ställas i relation till att det i genomsnitt är ca 15 procent som har hoppat av. Andelen avhoppare är något lägre i landstingen. Av utredningen går det tyvärr inte att utläsa orsaker till avhoppen. Några allmänna reflektioner:

Ett problem som har aktualiserats tidigare är att unga människor som väljer att studera på annan ort inte längre kan sitta kvar i kommunfullmäktige av formella skäl (de är skrivna på studieorten). Det finns möjlighet att använda en undantagsparagraf i kommunallagen, något som jag vet att Frida Johansson Metso (FP) har gjort, men många känner gissningsvis inte till detta. En översyn av lagen är välkommen.

Men framförallt tror jag att arbetsformerna måste ändras. Politik ska ta tid, men ibland upplever jag att processen är väl lång och att det bokas in en rad onödiga möten. En äldre politiker sa en gång "störst sittfläsk vinner". Ibland känns det onekligen som att syftet med ett möte är att boka in nästa möte. Denna möteskultur, som präglar både offentlig förvaltning och politiken är knappast hälsosam för att få människor att känna engagemang .
för sitt uppdrag.