tisdag 2 februari 2010

Region Skåne visar positivt resultat för 2009

Idag presenteras det preliminära bokslutet för Region Skåneår 2009. För tredje året i rad uppnås ett överskott samtidigt som produktionen ökar. I korthet:

Resultat 2009: +295 mkr
Ackumulerat resultat 2007-2009: +1372 mkr
Vårdproduktion 2009: + 3,5%

Som framgår av bilden ovan är den mest anmärkningsvärda förändringen att kostnaderna är under kontroll. Trots att antalet resurser, d.v.s. arbetade timmar ökade med någon procent. Det har inte skett några varsel och uppsägningar, till trots.
Att skatteintäkterna sjunker så kraftigt är en effekt av finanskrisen. För skatteintäkternas vidkommande är löneutvecklingen särskilt viktig och den har fått sig en törn under krisen. Regeringens statsbidrag bidrar till att vi inte behöver skära i välfärdens kärna.
Media och bloggar