torsdag 11 februari 2010

Tåg på lagning; resenärerna ska värnas!


Tågen går inte i tid. Att den här vintern tagit alla på sängen är ingen överdrift. Sydsvenskan skriver idag om att ett av fyra tåg står på verkstaden. Problemet är inte att det finns för få tåg, utan att de som finns går sönder. De nyinköpta 49 pågatågen hjälper givetvis till i sammanhanget. Jag tycker att Skånetrafiken hanterar situationen proffsigt, exempelvis genom att inte ha "korta tåg" på samma sträcka varje dag, så att inte alltid samma resenärer drabbas. Men situationen har aktualiserat frågan om att kompensera resenärerna. I jämförelse med andra delar i Sverige har Skåne en generös resandegaranti och nu är det aktuellt att diskutera om den behöver tillämpas i rådande läge.

Jag har tidigare skrivit om kaoset i trafiken
"Höj banavgifterna så att Banverkets omfång (underhållet) kan öka. I ett internationellt perspektiv har Sverige mycket låga banavgifter, vilket givetvis påverkar banverkets möjlighet att hålla uppe kvaliteten på spåren. Höj avgifterna, under förutsättning att avgifterna inte behöver betalas om spåren är ur funktion. Idag betalas en avgift oavsett om spåren går att använda. Det ger märkliga incitament."