fredag 5 februari 2010

Sifferdribblande förvillar debatten!

En av de märkligaste debatterna den senaste veckan var den om statsministerns användande av statistik över sysselsättningen. Statsministern hade fått ett felaktigt underlag från departementet och medgav detta ganska omgående. Nu visar det sig att Reinfeldt inte var så fel ute.

Under 2009 var 40 000 fler i åldrarna 16-64 år sysselsatta jämfört med 2006, då regeringen tillträdde, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB), se SvD och DN
Inför förra valet argumenterade alliansen för att Sverige borde använda samma grund för statistiken som EU använder. Det är nu gjort. Och den visar att sysselsättningen är konstant eller har ökat, beroende på vad vi mäter. Givetvis bidrar den kraftigt minskning av sjukskrivna till att "de som vill ha ett arbete, men saknar ett sådant" (utanförskapet) är färre.

Bergh pekar på att det är svårt att hitta det perfekta måttet, men förespråkar "antalet arbetade timmar satt i relation till befolkningen i arbetsför ålder." Tyvärr inte denna statistik tillgänglig på SCB:s hemsida.
Den intressanta frågan för väljaren är givetvis vem man tror är bäst på att hantera svallvågorna av den globala finanskrisen. Är högre skatter på arbete rätt väg att gå?