tisdag 9 februari 2010

Euron ser till att länder tar itu med problemenStefan de Vylder skriver idag om euroområdets utmaningar i samband med krisen i Grekland. De Vylder är sedan länge skeptiker till euron. Tesen i artikeln är att Sverige inte behöver euoron, utan att euron behöver Sverige. Och problemet i det sammanhanget är att svensk ekonomi är för stark.

"Är det något som EMU:s problemländer bör betacka sig för är det att få en ny medlem i klubben som har en starkare ekonomi än de själva."

Utvecklingen i Grekland illustrerar onekligen att det på kort sikt är problematiskt att valutan inte kan nedvärderas. Men som Ekonomistas visar (se ovan) har den gemensamma valutan stabiliserat inflationen.
"Genom att grekerna nu har ett effektivt sätt att skydda sina tillgångar tvingas den grekiska staten — troligtvis för första gången — att hantera sina underskott på det självklara sättet; genom att sänka utgifterna och höja skatterna."
Som jag har skrivit om tidigare handlar det om euron om vilket europa vi vill ha. Ur ett politiskt perspektiv är det svårt att tro att Euron skulle minska Sveriges inflytande i EU. Ytterst handlar det om vi vill vara aktiva i samarbetet eller inte. Jag tror på ett starkt Europa där Sverige spelar en viktig roll och tar gemensamt ansvar för Europas utveckling.
För Greklands vidkommande är det rimliga att hantera sina ekonomiska problem och inte skjuta problemen på framtiden. På samma sätt som Danmark gjorde på 80-talet och Sverige på 90-talet.