torsdag 18 februari 2010

Utfrågning om trafiken i riksdagen
Idag anordnar Riksdagen en utfrågning av Banverket och SJ med anledning av förseningarna i tågtrafiken. Glädjande nog yttrar Banverket en viss självkritik enligt Dagens Nyheter

Banverkets Minoo Akhtarzand:

"Banverket själva bör bland annat satsa mer på reinvesteringar samt använda befintliga medel på ett optimalt sätt. Därtill bör man förbättra planering och beredskap. Vi måste vara beredda att prova ny teknik. Det finns mycket som vi behöver göra"

Jag har tidigare skrivit om kaoset i trafiken, se här och här

Problemet är inte primärt att tågen inte klarar kyla, utan att spåranläggningen har omfattande brister. Exempelvis är de inte utbyggda och underhållna i den utsträckning som skulle krävas. Sverige är i dag näst sämst i Europa på att satsa resurser på löpande drift och underhåll av spåren. Det är ett av motiven till att staten kommer att satsa omkring 50 procent av pengarna i infrastrukturpropositionen (totalt ca 400 Miljarder kronor) på drift och underhåll. Då muttrar lokala politiker såklart över att det blir för lite pengar över till nya infrastrukturprojekt. Men resenärerna vill nog i första hand att befintliga spår ska fungera innan de börjar kräva nya linjer.

Media

SvD