söndag 14 februari 2010

Personvalet behöver få större tyngd

I helgen fastställde Folkpartiet i Skåne sina listor till regionvalet. Nomineringsmötet följde utfallet från provvalet och utsåg undertecknad till förstanamn på listan. Jag vill rikta ett stort tack för stödet!

Det är dock nomineringsprocessen i Moderaterna i Stockholm som just nu röner störst intresse, se här och här.
Statsvetaren Tommy Möller skriver följande på Newsmill:

"Beroendet av medlemsstöd är litet i förhållande till det beroende som finns gentemot väljarna. Det är lättare att göra utspel utan att först förankra. Problemet handlar om att vårt politiska system fortfarande är particentrerat trots att partierna i dag inte längre förmår att fullgöra flera av de demokratiska funktioner som förväntas av dem."

Jag håller delvis med Tommy Möller. Visst spelar medlemsomrösningar mindre roll när politiken är medialiserad (se tidigare inlägg här) och visst har partierna färre medlemmar än tidigare. Men att de politiska partierna abdikerat från sin roll som forum för samhällsdebatt och folkbildning håller jag inte helt med om. Ett exempel: en måndag kväll för någon vecka sedan var 25-30 personer och lyssnade när onkologen Carsten Rose pratade om framtidens cancervård på ett möte som anordnades av Folkpartiet i Lund.

Men på följande punkt är Tommy Möller helt rätt ute. Vi behöver ett mer renodlat personvallsystem.

"I ett renodlat personvalsystem kommer sannolikt en ny typ av politiker att se dagens ljus. En mer kampanjinriktad sådan, som i betydligt högre grad än i dagens system står i nära förbindelse med sina väljare. Utvecklingen vore logisk: kampanjpartier ska väl ha kampanjpolitiker på barrikaderna, inte interna ränksmidare?"