måndag 1 februari 2010

Young urban movement project: Som draknästet, utan TV-kameror

I fredags beslutade Regionala Tillväxtnämnden att stötta projektet YUMP (Young urban movement project), se länken

Det här är ett jättentressant projekt. Som Draknästet, men utan TV-kameror.
Ett 20-tal ungdomar som bor i förortsområden väljs ut i projktet och varje blivande företag får stöd från näringslivet (marknadsundersökningar, kommunikationsbyråetc) som om de vore ett företag med sådana resurser. Deloitte, KPMG, Mannheimer & Swartling är med från näringslivet.


En liknande verksamhet finns redan i Botkyrka och kommer nu att startas i Malmö och Helsingborg. Erfarenheten från Botkyrka är väldigt positiv. Totalt satsas 4 Mkr med pengar från kommunerna i Helsingborg och Malmö utöver de pengar som kommer från Region Skåne. På sikt är tanken att verksamheten ska vara självfinansierad, genom att entreprenörerna betalar tillbaka när deras företag växer.

Jag tror mycket på detta. Det är inte arbetsmarknadsprojekt för arbetslösa, utan riktar sig till unga människor med kreativa tankar och entreprenörskap. Problemet är ofta bristen på nätverk. YUMP försöker hantera dessa problem.

Alla är dock inte för projektet. Sverigedemokraterna, som är representerade i nämnden, röstade emot. Vi ska jaga utanförskapet, inte invandringen. Politiska initiativ som syftar till att lösa problemet med bristande integration motarbetas alltid av Sverigedemokraterna under parollen "det diskriminerar svenskar". Men den kritiken håller inte. YUMP riktar sig nämligen till alla i förortsområden och är inte baserat på om du eller dina föräldrar är födda i ett annat land. Och när blir man egentligen svensk enligt Sverigedemokraterna? Zlatan är ju inte riktigt svensk i SD:s tappning.