lördag 9 maj 2009

98 åring fick vänta 11 timmar- helt oacceptabelt!


Många tidningar tar idag upp att en 98-åring i Östra Göinge fick vänta 11 timmar på en hembesöksbil. se Skd, DN, Sydnytt, kvp, Sydsvenskan

I februari startade Carema en verksamhet med akuta hembesök på uppdrag av Region Skåne. Målet är mycket tydligt. Patienter (i synnerhet de äldre) ska kunna få vård i hemmet, eftersom det ger den enskilde trygghet och undviker besök på akutmottagningar.

Enligt avtalet ska Carema göra 18 000 hembesök/år, vilket är en kraftig ökning jämfört med de hembesök som har gjorts tidigare (då oftast i särskilda boenden). Hembesök ges efter att en bedömning är gjord om att det finns ett behov, d.v.s. när sköterska i kommunal hemsjukvård eller på sjukvårdsupplysningen gör en bedömning att ett sådant besök är befogat.   

Många har stirrat sig blind på antalet bilar som Carema har till förfogande. Men det viktigaste är att de uppfyller kravet att komma inom 8 timmar. Det är naturligtvis inte acceptabelt att en patient får vänta 11 timmar. 

"Jag har uppmanat sjuksköterskorna att stå på sig och kräva att läkarna kommer ut och gör en bedömning, säger Monica Rask-Carlsson."

Sjuksköterskorna i Nordöstra Skåne ska stå på sig. Ingångna avtal ska hållas. Det gäller även Carema. 

Samtidigt arbetar vi intensivt för att öka kunskapen bland Region Skånes medarbetare så att fler medarbetare använder sig av hembesöksverksamheten. En ökad kunskap där hembesöken ses som en naturlig del i sjukvården är en förutsättning för att Carema ska kunna utföra sitt åtagande.

Jag är övertygad om att hembesök ger patienten större trygghet och kvalitet i vården. Därför måste vi nu göra allt för att stärka denna verksamhet.