onsdag 6 maj 2009

Om växande klyftor..

Ekonomistas skriver om inkomstklyftor, här 
Till skillnad från andra menar Jesper Roine att klyftorna inte ökar, delvis kopplat till den ekonomiska krisen. 
"toppens andel av de totala inkomsterna kommer att minska som följd av krisen, vilket alltså betyder att inkomstklyftorna minskar."
Ett intressant och relevant inlägg, inte minst med tanke på retoriken på första maj.
Det är givetvis en intressant akademisk fråga om klyftorna ökar och vad utvecklingen beror på. Men ur ett politiskt perspektiv är den centrala frågan inte fördelning av utfallet utan fördelningen av möjligheter "capabilities" (Amartya Sen).  

Således; flytta fokus från vd-bonusar till hur ungdomar klarar skolan. Hur ge alla samma förutsättningar att förverkliga sin frihet?