torsdag 14 maj 2009

Klassklyftor i Sjukvården och några tankar om åtgärder..

Idag presenterar Socialstyrelsen en rapport på DN-debatt som visar på a) stora klassklyftor i sjukvården ("Dödstalen i sjukdomar som sjukvården kan behandla är mer än tre gånger så höga för lågutbildade som för högutbildade"och b) att behandling får för mycket fokus på bekostnad av förebyggande insatser. se även Sydsvenskan

Socialstyrelsens slutsats: 
"Nu är det hög tid att tillämpa och utveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet"

Det här är inga nyheter, men det ändå bra och viktigt att frågorna kommer upp till diskussion. Vi kan direkt koppla det till hälsoekonomisk forskning, som säger att högre utbildning leder till bättre hälsa (lägre dödlighet) genom i huvudsak två mekanismer. Människor med högre utbildning har bättre hälsa därför att de i) har mer resurser (kräver mer vård och söker mer aktivt) och ii) lever ett mer hälsoinriktat liv (hälsoekonomerna använder termen "mer effektiva på att producera hälsa"), t.ex. motion och kost eftersom de har högre kunskap om dessa effekter. 

Det betyder att politiken måste bli bättre på likabehandling (oavsett utbildningsnivå eller etnicitet) och b) att sjukvården tar större ansvar för det förebyggande arbetet. 
  • Ett exempel på likabehandling är den likabehandlingspolicy som Region Skåne nyligen beslutade om. Tanken är att den i sin tur ska resultera i handling genom handlingsplaner på varje förvaltning (t.ex. sjukhus). se här
  • Ett bra exempel på förebyggande arbete är Hälsolyftet, Hisingen i Göteborg. Det är en verksamhet som definitivt bör spridas inom Skåne. Men även här finns mycket bra verksamheter, tänker t.ex. på Vårdcentralen Lineros samarbetet med tennisklubben, med syfte att få patienterna att motionera mer.