söndag 3 maj 2009

Debatten om Herrgården fortsätter..


Läser i sds vad människor i Herrgården tycker om problematiken i Herrgården. Inte överraskande framkommer det att de är besvikna och vill ha hårdare tag mot de som förstör. Jag konstaterar att ungmoderaterna med rätta stämmer in i kritiken mot M och Sverigedemokraternas förslag om utegångsförbud, se här

Anja Sonesson (M) medger att hon inte tror att förslaget om utegångsförbud löser det långsiktiga problemet, men hävdar att det behövs för att lösa det som händer här och nu. Jag blir inte övertygad. Ungdomarna kommer att hitta andra sätt att agera och visa styrka. Kanske förflyttas i så fall problemet till andra stadsdelar? 
 
Problematiken Herrgården hänger samman med bristande integration och för liten social rörlighet. Jasenko Selimovic gör en koppling till USA i fokus
Intressant läsning. Tesen är att välfärdsstaterna i Västeuropa inte går att kombinera med anti-jantelagen a' la USA. Visst har Västeuropa större integrationsproblem än USA i meningen att den sociala rörligheten för invandrare är lägre. Och visst är stela arbetsmarknader ett jätteproblem, se Bergh här. Men att helt koppla den existerande skillnaden till olika ekonomiska (styr) system negligerar det faktum att USA för en mer selektiv invandringspolitik (kopplar uppehållstillstånd till kompetens). Allmänt om integrationspolitik på integrationsbloggen  

För europeiska länder är Kanada ett rimligare jämförelseland. Och vi har mycket att lära av Kanada. Mer om detta i  veckan..