onsdag 27 maj 2009

Viktig framgång för framtidens kollektivtrafik...


Just nu pågår diskussioner kring hur vi ska kunna få gehör för utbyggnaden till 4 spår mellan Malmö och Lund. Det handlar inte enbart om större möjligheter till tätare trafik mellan dessa städer. Stråket Malmö-Lund är nämligen grunden för mycket annan trafik i Skåne och till Stockholm och Göteborg. Kapaciteten är idag alltför begränsad för att få till en tågtrafik med tätare turer. En hållhake har varit dragningen genom Burlöv och Hjärup. Burlövsfrågan är löst sedan tidigare. Och nu pågår intensiva diskussioner för att få till stånd en lösning i Hjärup, se
sydsvenskan och skd

Såväl Banverket och Staffanstorps kommun har haft en mycket konstruktiv inställning. Möjligheten att förverkliga vår vision om framtidens kollektivtrafik i Skåne hänger intimt samman med sträckan Malmö-Lund.