måndag 25 maj 2009

Förhoppningar om ett Fontänhus i Lund


Sedan i höstas arbetar jag tillsammans med några eldsjälar med att försöka få till ett Fontänhus i Lund. Det är en verksamhet som riktar sig till människor med psykiska funktionshinder och är en verksamhet som lyftes fram som ett mycket lyckat exempel i Miltonutredningen för några år sedan. Läs mer om Fontain House
här 

Även om ansvaret för daglig verksamhet är ett kommunalt ansvar har Region Skåne givit ett verksamhetsbidrag till fontänhusen i Skåne (Malmö, Båstad, Helsingborg), delvis som en täckning för att Försäkringskassan har lämnat sitt åtagande.  
Glädjande är att regeringen satsar stora pengar på "sociala företag" (ideburna organisationer). Tyvärr försvåras denna satsning av att man har valt att kräva upphandling av verksamheten, vilket riskerar att försvåra för Fontänhusen att driva verksamheter i samma omfattning. Region Skåne och Fontänhusen skrev ett brev till regeringen, men det gav inget resultat.  

I januari var vi några som var på studiebesök på fontänhuset i Malmö, en mycket givande dag. Inom kort hoppas vi kunna skapa en interimstyrelse. Patientföreningar sluter upp bakom tanken. Jag är övertygad om att ett Fontänhus innebär fantastiska möjligheter för lundabor med psykisk ohälsa.