tisdag 5 maj 2009

Nytt Regionhus i Västra Hamnen -8 miljoner i besparing


Stora delar av Region Skånes tjänstemannaverksamhet ska flyttas till ett ny lokalisering i Västra Hamnen (vid Mediegymnasiet). Idag är många anställda i Region Skåne utspridda i olika lokaler och på olika orter (Landskrona, Helsingborg, Malmö, Lund). Tanken är att samla många av verksamheterna på ett ställe för att skapa ett "Regionhus" istället för att ha delarna utspridda.* 

Kalklylen tyder på att Region Skåne sparar 8 miljoner kr årligen. Fördelen med Västra Hamnen-lokaliseringen är närheten tlll kollektivtrafik och att det skapas ett administrativt centra i Skånes största stad, Malmö.   

*Den politiska ledningen kommer fortsätta att ha sitt säte i Kristianstad, i framtiden i en gemensam byggnad med Kristianstad kommun.