måndag 4 maj 2009

Besök hos Sundets Läkargrupp; Hälsoval Skåne i praktiken


Idag besökte jag Sundets Läkargupp i Bjärred. Det är en helt nyöppnad vårdenhet som är godkänd inom ramen för Hälsoval Skåne, som startade 1 maj. Jag var inte ensam om att hälsa välkommen och önska lycka till. Det bådar gott. Sydsvenskan skriver om verksamheten här 

Lokalen står ännu inte helt färdig, men den provisoriska lokalen fungerar utmärkt. Sundets läkargrupp är ett av de tydligaste skälen till att jag tror på Hälsoval Skåne. Under många år har vi pratat oss varma om att sjukvården måste öppnas upp för nya initiativ och att det måste vara möjligt att vara företagare inom hälso- och sjukvård. Lagen om offentlig upphandling har i realiteten inte gjort det möjligt för mindre aktörer att konkurrera med de stora vårdkoncernerna (Carema, Capio Citykliniken, Attendo, etc). Här är det tre läkare som lämnar sina gamla jobb och startar egen verksamhet. 

Jag är helt övertygad om att vi kommer att få se en större flora av arbetssätt framöver. Läkaren Thomas Trattner (bilden) målade upp en vision om kvälls/helgöppet, bokning av läkartid via internet (d.v.s. utan att en sjuksköterska först gör en bedömning) och ett nära samarbete med sjukgymnaster och andra kompetenser. 

Den förnyelse av sjukvården som jag länge förespråkat sker nu genom att vi politiker tar ett steg tillbaka och låter dem som kan sjukvård bäst bestämma mer om vårdens utformning.