tisdag 12 maj 2009

Satsningar mot arbetslösheten i Skåne....


Nya siffror visar att arbetslösheten ökar i Skåne och att det råder skillnader mellan kommuner. Den öppna arbetslösheten är mellan 5,5-8 procent i nordöstra Skåne samtidigt som nivån i sydväst fortfarande är låg, 2,5-5 procent. Situationen är värst i Nordöstra Skåne, där den ekonomiska strukturen är sin bas i denpräglad av den nu hårt drabbade tillverkningsindustrin.

"Kraftsamling Skåne" är samlingsnamnet för de insatser som Region Skåne nu gör för att skapa förutsättningar för jobb, mer om det i Sveriges Radio
här och Kristianstadsbladet här

Region Skåne kan inte skapa jobb, men vi kan skapa förutsättningar för jobb. Det finns inga snabba, enkla lösningar i det allvarliga läge vi befinner oss i för tillfället. Jobb-frågan illustrerar tydligt vikten av att Region Skåne är något mer än ett landsting, ty vi har mandat och resurser att sätta in för att stödja det skånska näringslivet.

Insatserna finns på skane.se/kraftsamlingskane

Ett axplock av satsningarna:

Tre miljarder till utveckling i Skåne-Blekinge
EU och offentliga organisationer, bland annat Region Skåne, satsar cirka 3 miljarder kronor i Skåne-Blekinge till och med 2013 för att motverka social utslagning, få fler människor i arbete, främja företa-gande, forskning och innovationer. Strukturfondspengarna är en utmärkt möjlighet för att accelerera den omställning som behövs inom bl.a. svensk industri. Konkreta exempel i Skåne är exempelvis satsningarna på miljöteknik, främst vind- och solkraft, vattenrening & hållbara stadsmiljöer.

Entreprenörskap för morgondagen
Riktad satsning på entreprenörskap för kvinnor och utrikes födda. Entreprenörskapsdagarna i Rosengård i april är ett exempel. Satsningen på ”Entreprenörskap i utbildningssystemet”, Ung företagsamhet och Venture Cup är andra insatser i samma anda.

Det är befriande att konstatera att vi till skillnad från västra götaland (göteborg) har sluppit krav på riktade satsningar till specifika företag. Den tiden förefaller vara förbi som tur är. Erfarenheten från varven i Landskrona avskräcker troligen.