torsdag 7 maj 2009

Några förslag gällande Herrgården...


Nu stämmer Folkpartiets Johan Persson in i kören av dem som vill ha utegångsförbud, se
svd Förslaget är något bättre, det ska enbart omfatta sådana ungdomar som "verkligen visat sig skyldiga ska kunna få utegångsförbud". Problemet är vad som avses med begreppet "skyldiga"? Och är verkligen begränsning i rörelsefriheten en lösning? 

Polismästaren i Mamö Ulf Sempert dömer ut förslaget och manar till eftertanke, se 
härI Södertälje, där man hade liknande problem för några år sedan, har polisen lyckats mycket bra genom att ha närpoliser. Det är denna modell som Malmöpolisen nu hämtar inspiration ifrån och anpassar till Malmös förhållande. Helt rätt, även om händelsen med "apjävlar" försvårar arbetet.       

Givetvis måste samhället reagera mot våld mot tjänstemän, i synnerhet i en situation när t.ex. brandmän uppger att de inte kan utföra sitt arbete. Ett balanserat inlägg från Schmidt/Strandberg (Fp) 
här 

Jag inser att politiker vill visa "att vi gör någonting". Men det finns inga "quick fix" som kan lösa detta. Stärkt skydd för räddningstjänst är ett bra förslag. Närpoliser ett annat. Större ansvar bland de boende ett tredje. Upprustning av bostadsområden, med mer blandad bebyggelse ett fjärde. Bostadsbolag som tar sitt ansvar ett femte, se exemplet MKB här