fredag 22 maj 2009

Patiensäkerhet och Halland, något att lära sig av.

Svenska Dagbladet skriver idag om patientsäkerhet, exemplet Halland (Halmstad). Mycket intressant läsning här och här

I den styrande femkövern har vi haft en del dikussioner om patientsäkerhet, allt från städning, användning av handsprit till patientsäkerhetsarbete. I Region Skåne finns redan utarbetade kvalitetsindikatorer för olikasjukdomsgrupper, t.ex. Stroke. I den meningen innehåller inte modellen i Halland särskilt mycket nytt. Men på en punkt har vi mycket att lära.

"Uppgifterna och målen får absolut inte bestämmas uppifrån. De måste komma från personalen på golvet och kännas meningsfulla för medarbetarna. "

Jag tror att Region Skånes målsättningar kring t.ex. hygien i alltför hög grad utarbetade uppifrån, utan att medarbetarna känner delaktighet. Ett studiebesök till Halmstad är nästa anhalt för min del.