tisdag 19 maj 2009

vårdköerna på rätt väg....

Idag presenteras en uppdatering av läget kring vårdköer i Region Skåne. Om detta har jag tidigare skrivit här

Vid det tillfället svarade Socialdemokraterna med att hävda att våra siffror var felaktiga. Nya uppgifter idag bekräftar att vår bild var riktig.

Enligt uppgifter för april månad i den nationella databasen Väntetider i vården ligger Region Skåne väl över kvalgränsen för att dela på regeringens ”kömiljard-satsning”. Enligt uppgifter för april månad ligger Region Skåne väl över kvalgränsen för att dela på regeringens ”kömiljard”. För Region Skåne betyder det ett tillskott på minst 117 miljoner kronor.

Ytterligare 100 miljoner fördelas till de regioner/landsting som klarar minst 90 procent inrapporteringsfrekvens och minst 90 procent andel besök och operationer/åtgärder inom 90 dagar. I dagsläget ser det ut som finns goda möjligheter att vi i Region Skåne kan klara av denna del. Det skulle i dagsläget betyda 50 Mkr extra till den skånska sjukvården.

Faktum är att kösituationen var på rätt väg redan för ett år sedan, men då satte sjuksköterske-strejken käppar i hjulet för fortsatta framgångar. Den här gången ser det betydligt bättre ut.