onsdag 1 april 2009

Äktenskap för homosexuella par

Idag debatterar och beslutar Riksdagen om att homosexuella par ska få gifta sig. Det betyder att Sverige följer Holland, Belgien och Spanien. Även om beslutet har små juridiska implikationer har det en viktig symbolisk betydelse. De sista 20 åren har vi kunnat bevittna hur rättigheterna för HBT-personer har stärkts. Sverige ligger före många andra länder. I Östeuropa är öppenheten för HBT-personer på en annan nivå än här.

Men samtidigt ser vi även i Sverige hur HBT-personer utses för hatbrott och att likabehandling ibland bara är ord och inte handling.

Det finns glädjeämnen. Ett sådant levereras av Socialstyrelsen av alla instanser.
Socialstyrelsen har föreslagit att ta bort förbudet för homosexuella män att ge blod. Sverige blir i så fall det första landet där riskbeteende - och inte sexuell läggning- blir avgörande för om du får bli blodgivare. Motståndarna till detta brukar hävda att män som har haft sex med män historiskt har varit överrepresenterade som HIV-smittade. Men det gäller även den som har haft sexuella kontakter i länder där hiv-smittan är vanlig. Eller personer som har haft sex med prostituerade. Socialstyrelsen vill i sitt förslag jämställa dessa grupper med män som har sex med män eftersom man menar att riskerna är likvärdiga. Ett steg i rätt riktning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar