tisdag 21 april 2009

Låt äldre medarbetare vara kvar i Region Skåne


När jag läser mina morgontidningar (Sds, SvD) är det inte ofta jag får nöjet att läsa något som ger en positiv känsla i magen. Ett undantag är dagens Sydsvenskan

Jag har tidigare på bloggen skrivit om problemet med en åldrande befolkning. Ett viktigt recept, utöver att vi föder fler barn, är att de som är i arbetsför ålder verkligen arbetar. Bäst är det givetvis om samhället vidgar vilka som ingår i "arbetsför ålder", genom att de som kan arbetar längre. se Westerholm/Ohlsson på DN-debatt. Det kräver arbetsgivare som tar tillvara den "äldre" arbetskraften och ser till att ta tillvara kompetensen, även i fall då den enskilde närmar sig pensionsåldern. Trevligt att se att en verksamhet i Region Skåne ligger i framkant.

Regeringen har redan stärkt rätten att vara kvar fram till 67 års ålder. Men det är viktigt att hela tiden se över hur samhället kan stärka människors möjlighet att arbeta längre. Ett antal frågor infinner sig: Hur gå vidare med att få fler äldre att stanna kvar i Region Skånes verksamheter? Bör Region Skåne inrätta en särskild policy som ger medarbetare större rättigheter än vad lagen stipulerar? Hur kan verksamheter såsom Kirurgen i Lund spridas till andra områden?