måndag 27 april 2009

Max La IV ger utveckling!

Max Lab IV kommer att etableras i Lund.

Ytterst glädjande. Det skapar goda möjligheter för forskning och utveckling. Tillsammans med ett eventuellt ESS i Lund skapar det stora möjligheter för hela Öresundsregionen. Stöttestenen har länge varit finansieringen. Vi i Region Skåne tar vårt ansvar för att skapa en grund för ökad tillväxt i Skåne genom att vi skjuter till medel.