onsdag 8 april 2009

Individens kontra samhällets ansvar för hälsa

Igår medverkade undertecknad på Skånedialogen - en medborgarpanel där politiker och medborgare samtalar om olika frågor. Temat för gårdagens övning var individens kontra samhällets ansvar för hälsan. Diskussionen utgick från två filmer som gymnasister producerat. De flesta som intervjuades i filmerna framhöll individens egenansvar för hälsan framför samhällets ansvar. Intressant!

I en av filmerna medverkade Jerker Persson, läkare på sjukhuset i Ystad. Jerker framhöll hur vårdgivare idag i mycket större utsträckning än för 10 år sedan informerar patienten om betydelsen av "egenvård", exempelvis i samband med när en patient skrivs ut efter en operation. Det bådar gott.

Samtidigt vet vi att många av de existerande insatserna för att stärka egen-ansvaret inte används tillräckligt. Jag tänker på metoden "Fysisk aktivitet på recept", där patienten iställer för recept på medicin får recept på fysisk aktivitet. Lysande tanke både i teorin och i praktiken (t.ex. vårdcentralen Linero i Lund), men tyvärr inte tillräckligt utbrett över det skånska landskapet.

Utan att vilja framstå som ett "hälsofreak" kan man inte underskatta betydelsen av en hälsosam livsstil för livsglädjen. Och här är sjukvården viktigare än vad man kan tro. Exempelvis vet vi att ett av de effektivaste sätten att få en människa att sluta röka är om läkaren ställer frågan "röker du"? i samband med läkarbesöket.

Kan vi hitta andra sätt att få sjukvården att arbeta mer med individens egenansvar?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar