söndag 19 april 2009

Norge inför obligatoriska språktester i SFI-utbildningen. Bara Sverige kvar?

Den norska (rödgröna) regeringen inför obligatoriska språktester i SFI-utbildningen, se Sydsvenskan Svd

Sedan tidigare har många länder olika varianter av språkkrav. Norge är ett i raden. 
Bakgrunden är att utbildningarna i många länder har haft låg kvalitet och att människor fastnat i utbildningarna, 
utan att gå vidare med goda språkkunskaper. Om detta i Sverige beskriver Zaremba på ett briljant sätt i DN

Forskning på området visar ganska tydligt att goda språkkunskaper höjer invandrarens chanser på arbetsmarknaden. Ett intressant förslag presenterade min kollega Dan-Olof Rooth (nationalekonom)
och Per Strömblad (statsvetare) i en rapport för globaliseringsrådet, se här

Sverige placerar sig i en alltmer unik position bland västvärldens mogna demokratier med att fortfarande inte ha krav kopplade till medborgarskapet. Författarna driver tesen att man bör införa en modell där där antalet år som man måste ha varit bosatt i Sverige för att ansöka om medborgarskap kan minskas om den sökande uppvisar goda kunskaper i svenska. Jag hoppas att Regeringen tar till sig förslaget och gör verklighet av det.