onsdag 29 april 2009

Hjälper verkligen utegångsförbud för ungdomar på Rosengård?

Jag har i tidigare inlägg tagit upp problematiken med ungdomsbrottslighet i Rosengård. Det senaste i raden av förslag lanserar sverigedemokraten Sten Andersson. Och han får med sig Moderaterna i Malmö Inför utegångsförbud är förslaget. se här och här. Det har man använt sig av tidigare, t.ex. för att hantera fylleri i samband med midsommarfirande i Borgholm, Öland argumenterar Sverigedemokraterna.

Liknelsen haltar eftersom problematiken har sin grund i olika orsaker. Problematiken på Öland är isolerad till en viss tidsperiod och ungdomarna kommer från hela landet för att fira midsommar för att sedan återvända hem. Ungdomarna i Rosengård bor i Rosengård och problematiken har inte sin grund i överförfriskning vid ett givet tillfälle, utan sociala orsaker.

Jag tror inte att Sten Andersson själv tror att förslaget är en långsiktig lösning. I själva verket betyder det bara att problemet skjuts på framtiden. Jag menar att det civila samhället (föreningar, kyrkor) måste ta sitt ansvar och erbjuda ett alternativ till den sysslolöshet och det destruktiva agerandet som vi nu bevittnar.Även andra politiker uttalar sig. Både Ewa Bertz och Reepalu lyfter fram att polisen bör fundera på sin strategi.