torsdag 16 april 2009

Lodin/Bennet har ett intressant förslag

Hur skapas ekonomisk tillväxt? En av grundingredienserna är att skapa nya innovationer. 
Problemet i Sverige (och många andra europeiska länder) är inte forskningens kvalitet eller förekomsten av innovativa företag utan bristande förmåga att kommersialisera innovationerna och att få kapital utifrån. 

Skatteprofessorn Sven-Olof Lodin och industrimannen Carl Bennet presenterar ett förslag som kan locka kapital till innovationsbolag, något som Dagens Industri skrev om i går. Tyvärr inte tillgängligt på nätet. 

Förslaget går ut på att investerare får göra avdrag för investeringar i innovationsföretag. Ett mycket intressant förslag för att locka investerare till att satsa på innovationsprojekt. Till skillnad från andra länders försök med skattestimulanser för innovationsverksamhet (Danmark, Holland, Frankrike) riktas detta förslaget mot investerarna. 

Historiskt sett har regelverket i Sverige ofta givit starka incitament till att återinvestera kapital/vinster i existerande företag, vilket haft negativa implikationer på entreprenörskapet (kapitalet har varit bundet i existerande företag).    

Ett problem är givetvis vad som ska klassas som innovationsföretag. Statliga Vinnova föreslås få ett uppdrag att klassificera företag. Naturligtvis inte helt optimalt, men någon som har en bättre idé för hur gränsdragnings-problematiken ska lösas?  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar