fredag 17 april 2009

Lean och köer i sjukvården

Varför tar det 30 dagar från det att remissen skickas från vårdcentralen till det att patienten kommer till en mottagning på sjukhuset?

Varför tvingas barn vänta i kön i månader för att få komma i kontakt med psykiatrin?

För lite pengar är svaret för många. Resurser är givetvis viktiga, men inte hela förklaringen. Arbetet kan organiseras på ett bättre sätt, på ett sätt som gör att vi använder våra resurser på ett bättre sätt. Exempelvis skickas Universitetssjukhuset i Lund årligen ut 37 000 kallelser, med förslag på tider då 40 procent av patienterna inte kan komma på. Vilket merarbete! Det finns en del ekonomer som menar att produktiviteten i offentlig tjänsteproduktion ( t.ex. sjukvården) inte kan öka och att detta leder till ökade kostnader. Jag håller inte med.

Idag var undertecknad på en föreläsning på Universitetssjukhuset i Lund om det som kallas Lean Health Care. Föredragaren Magnus Lord berättade om Lean-filosofin, vilken har hämtats från världen mest framgångsrika biltillverkare, Toyota.

Utgångspunkten är mycket tydlig. Till skillnad från modellen som skapades för industrisamhället på 1920-talet (Taylorismen) måste medarbetarna vara involverade i arbetet för att utveckla verksamheten. Det kan inte tjänstemän och andra göra, ty ingen vet bättre än de som arbetar i vården hur vården ger bästa resultat för patienter och medarbetare. Genom att medge att medarbetarna själva får arbeta med hur arbetet kan organiseras på ett sätt som ger mervärde för patienten kan mycket lidande och väntande undvikas. Genom att sätta patienten i cetrum kan arbetet t.ex. organiseras på ett sätt så att en utredning av en psykiatripatient inte behöver delas upp tre besök, utan kan klaras av vid ett tillfälle (så gör ADHD-teamet).

Magnus Lord levererade också indirekt en känga till oss beslutsfattare. Akta er för att lägga verksamheter i separata enheter utanför sjukhusen. Måste exempelvis all tvätt till sjukhusen ske på ett ställe (Kristianstad)? Ska all IT-verksamhet utgå central ifrån eller finns det värde av att ha delar kvar lokalt? Helt klart något att fundera på under helgen.