tisdag 28 april 2009

Vårdköerna sjunker i Skåne!Idag presenteras nya uppgifter om vårdköer. Det är glädjande läsning för Skånska patienter. Bilden ovan visar att antalet som väntar längre än 90 dagar (vårdgarantin) minskar. Siffrorna är jämförbara (rensade för hur många som väntar frivilligt, d.v.s. människor som kan få operation/åtgärd på annat sjukhus i Skåne men väljer att vänta).

När det gäller köer bör vi i femklövern vara självkritiska. Vi gjorde för lite under 2007 och under 2008 (röd linje) innebar sjuksköterske-strejken att vi tappade fart. Men nu är vi på rätt väg. Idag är det 1567 skåningar i kö.Genom riktade satsningar (upphandlingar av obesitas-operationer) och att vi på sjukhusen arbetar mer strukturerat kring remisshantering och att planera operationsverksamhet kan vi förhoppningsvis uppvisa bättre siffror nästa år.